Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2019

9199 52da 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viairmelin irmelin
rondine
6674 14bb 500
Aerial Nudes

by John Crawford
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viairmelin irmelin
rondine
4405 acde 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

March 30 2018

rondine
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
rondine
rondine
rondine
9423 3812
rondine
rondine
2323 ef27
Reposted fromunterland unterland viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
8758 0e71 500
Reposted fromnutt nutt viablackheartgirl blackheartgirl

November 26 2017

rondine
rondine
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viablackheartgirl blackheartgirl
4112 8f29 500
Reposted frombrumous brumous viablackheartgirl blackheartgirl

September 28 2017

rondine
A serca - tak ich mało, a usta - tyle ich
— K. K. Baczyński
rondine
Reposted fromedwes edwes viablackheartgirl blackheartgirl
rondine

Jedynymi osobami, z którymi powinieneś wyrównać rachunki są ci, którzy Ci pomogli.

— John E. Southard
rondine
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
rondine
Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko – posuwaj się naprzód.
— Martin Luther King
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl