Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2017

rondine
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
4282 8d10 500

die-rosastrasse:

Hans Zatzka

Austrian, 1859-1945

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
rondine
 "Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską." 
— fragment wiersza Wisławy Szymborskiej- Portret kobiecy.
Reposted fromlouve louve viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
8814 4f4e 500

Suffering ☑️

Reposted fromnullalux nullalux viairmelin irmelin
rondine
9174 d27d 500
Reposted fromClary Clary viablackheartgirl blackheartgirl
0699 d43f 500

May 01 2017

rondine
rondine
rondine
3637 df8f
Reposted fromfoods foods vianiebieskieoczy niebieskieoczy
rondine
6528 deeb
Reposted fromnyaako nyaako viapaasiak paasiak
rondine
Bądź moją walentynką już na zawsze. Zdziadziejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatoriów. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja Ci będę zakładał aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy jeździć na pyrkon robić cosplaye rodzynek. Bić się na laski jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować karmniki dla ptaków. Będziemy największymi fejmami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula 3 grosze tańsza. Takiej miłości chcę. Kropka. 
— Mój wspaniały
Reposted fromlittlefool littlefool viaagta13 agta13
rondine
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagta13 agta13
rondine
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaagta13 agta13
rondine
Reposted frommeem meem viaagta13 agta13
rondine
5539 d78a 500
By L7m - in Vannes, France.
Reposted fromcorvax corvax viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
8171 65df 500
rondine
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viablackheartgirl blackheartgirl
rondine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl